Průmyslový palác
Na Výstavišti

Průmyslový palác_header


Průmyslový palác je dominantou Výstaviště. Nachází se v samém středu areálu a dělí se na střední halu a pravé křídlo. Montovaný stan, který stál na místě levého křídla, byl v létě demontován a probíhá příprava na jeho výstavbu. V současné době probíhají přípravné práce pro jeho celkovou rekonstrukci.

Secesní stavba pochází z roku 1891 podle návrhu Bedřicha Münzbergra, který spolupracoval s inženýrem Františkem Prášilem. Výzdobu provedl Bedřich Ohman a Alois Dryák. Stavba je jak uměleckou, tak i technikou památkou.

Kde:

Průmyslový palác

Kdy:

Palác je otevřen pouze při konání akcí

Průmyslový palác banner_2.png

Historie a architektura

Historie Výstaviště sahá až do roku 1891, kdy se v Praze konala velká průmyslová výstava. Nejstarším objektem je Průmyslový palác, který byl postaven právě pro tuto výstavu. Poprvé v českých zemích se zde uplatnila architektura s železnou montovanou konstrukcí. Palác postavilo v roce 1891 450 dělníků za deset měsíců, přestože v té době výstaviště stihla povodeň a kruté mrazy.

Projekt i provedení železné konstrukce je práce První českomoravské strojírny Kolben - Daněk v Praze, práci provedlo 150 montérů za 5 měsíců. Do postranních průčelí byla zasazena figurální okna představující Průmysl a Vědu, která byla provedena podle kartonů Mikoláše Alše ze zlatožlutého katedrálního skla. Ke kombinování obrazců se spotřebovalo na milion barevných skleněných tabulek zalévaných do olova. Na kopuli paláce byla umístěna velká replika královské koruny s křížem, která měla podobu svatováclavské koruny a špička střední haly nyní sahá až do výšky 51 metrů. Koruna spolu s dalšími prvky ale byla odstraněna již v době první republiky, neboť připomínala atributy zaniklého císařství. Na výzdobě pravého i levého křídla jsou stále k vidění znaky různých cechů, což souviselo s tím, co se vystavovalo při Jubilejní zemské výstavě. Interiér byl upraven roku 1907 podle projektu architekta Josefa Fanty.

V letech 1952–1954 byl zrekonstruován podle projektu Pavla Smetany. Byl opatřen novými klenbami a vstupní přístavbou pro pořádání sjezdů Komunistické strany. Tehdy se palác přejmenoval na Sjezdový palác a na jeho ocelové věži se objevila rudá Hvězda a název PKOJF, což byla zkratka tehdejšího názvu výstaviště Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. Komunistická éra skončila na Výstavišti přesunem sjezdů do Paláce kultury.

Ve čtvrtek 16. října 2008 shořelo na Výstavišti levé křídlo paláce. Střední a východní část paláce však nebyla požárem poškozena. Nyní probíhá snaha obnovit Průmyslový palác v původní podobě. Na místě původního Levého křídla je v současnosti postavena mobilní hala. Reprezentativní vnitřní prostory paláce se využívají jak k výstavám, tak i ke kulturním akcím, např. gala večeřím, plesům, koncertům, festivalům, přednáškám a dalším.Chcete si prohlédnout
další místa?