Zpráva pro všechny naše příznivce

14.05.2016 00:00

Zpráva pro všechny naše příznivce - prosíme - čtěte až do konce…. :-)

 

Chceme Vám všem velice poděkovat za projevy radosti a díků, které vyjadřujete ve svých komentářích k našim akcím i osobně.

Jsme rádi, že zvláště akce pro děti mají velký úspěch a líbí se Vám i Vašim dětem. Důkazem toho je rok od roku větší účast nejen na Čarodějnicích, dětských dnech, ale i na Mikulášských a v neposlední řadě samozřejmě zaznamenáváme kladné ohlasy i po našich koncertech.

Dáváte nám jasně najevo, že hodiny a hodiny příprav jednotlivých akcí mají smysl a zúročí se v nadšených očích Vašich dětí, v jejich i Vašich úsměvech a pohodě, které jsou zachyceny na  fotografiích z těchto akcí.

Měli jsme velkou radost, když jsme slyšeli od mnohých z Vás názor, že takový areál v Hradci Králové chyběl. Že je to místo, kam můžete vzít své děti užít si zábavu, společnost zvířat, kde si můžete jako rodiče s dětmi z „paneláku“ na ohni opéct buřty, posedět a nemít obavu z toho, že děti vběhnou na silnici. Že se můžete setkat s přáteli, zasoutěžit si, oslavit narozeniny, svatbu nebo si zajít poslechnout koncert.

Chceme, abyste areál výstaviště v tomto duchu mohli využívat i nadále a stále se snažíme o nějaké vylepšení.

 

Pořádáme  4 - 5 koncertů do roka a jak mnozí z Vás víte z předchozího roku, hlídáme si, aby koncerty i větší akce končily před desátou hodinou, abychom nepřekročili hodinu nočního klidu a neobtěžovali sousedy nad míru přiměřenou poměrům.

 

Ale stejně tak mnozí z Vás vědí již z předchozích let a zažili jste to na vlastní kůži v loňském roce, že i přes to, že těch koncertů je v roce tak málo a že je dodržována hodina nočního klidu, přijeli v době koncertu v loňském roce na udání dvou nespokojených sousedů nejprve městská policie a poté i Policie ČR.

Zvláště jeden soused nám dává již od založení areálu jasně najevo, že nesouhlasí s tím, abychom tu provozovali jakoukoliv činnost, pořádali koncerty a dny pro děti, že si přeje, abychom se svou činností přestali. Snažili jsme se pochopit jeho argumenty. Vysvětlovali jsme mu, že se nejedná o produkci, která by se konala každý víkend. Nabízeli jsme mu, že v době konání koncertu můžeme pro celou rodinu uhradit návštěvu divadla, kina, apod., aby rodina nemusela přebývat doma, než koncert skončí a že se domluvíme. Také jsme vysvětlovali, že tato oblast slouží podle územního plánu nejen k bydlení, ale jako smíšená zóna může být využita i k rekreaci, výstavám, kulturním akcím apod. Vše marné.

Tento soused - pan Jánský si naopak „na pomoc“ našel „kamarády“ – taky bydlící v ulici Javorová – paní MUDr. Petráčkovou a souseda trochu mimo oblast - z ulice Trávní – ředitele Aldisu  Mgr. Faltuse (a ten by podle našeho názoru, vzhledem ke svému zaměstnání, měl mít pro pořádání kulturních akcí zvláštní pochopení).

Tito tři výše uvedení se při naší poslední akci nejen pro děti – na „Čarodějnicích“ letos v dubnu snažili překazit koncert od 20.00 do 21,30 hodin (ne již bohužel klasicky -  p. Jánský spouštěním sekačky a křovinořezu), ale paní doktorka začala v cca dvacet hodin třicet minut řezat dříví na cirkulárce a pan Jánský s panem Mgr. Faltusem zavěšovali na plot naplno hrající rádio s bednami směrem k podiu. I členové kapely se nad jejich činností pozastavovali.

 

Proto prosíme  všechny Vás, naše příznivce – abyste tuto skutečnost rozšířili mezi Vaše známé – třeba je mezi Vámi nebo Vašimi kamarády  někdo, kdo je zná osobně.

Moc prosíme  – mohli byste jim vy, kdo je osobně znáte, tyto „aktivity“ vymluvit, vysvětlit jim, že 4-5 večerů za rok neohrožuje nijak „kvalitu jejich bydlení“, že  se v  době konání koncertu (nebo jiné akce)  baví mnoho a mnoho lidí, že mají spíš  přijít mezi nás a taky se bavit a nedělat schválnosti?

 

Vždyť kulturní akce se pořádají např. na náměstích v celé republice (různé vánoční koncerty, divadelní  festivaly, …).

Nebo např. na hradeckém letišti, které má v blízkosti také  obytné domy Pouchova a Ruseku, nebo ve Výravě - se také pořádají několikadenní hudební festivaly. Hudba a zvuky z těchto výše jmenovaných akcí se ozývají i často daleko za „hranicemi“ objektu ve kterém jsou pořádány a do  dalších  částí města Hradce Králové  a obyvatelé to tolerují.

Pár večerů se dá při dobré vůli vydržet a nikdo si nemyslí, že tyto akce hradečákům ubírají „na kvalitě bydlení“. 

 

Děkujeme.